Skydning i Gladsaxe Skytteforening


Skydning er en sport, der kan dyrkes af alle uanset alder, køn og fysik.

Gennem skydning opøver du evnen til at koncentrere dig, at kunne afspænde,få bedre muskelkontrol og kunne fokusere og sætte alle dine
mentale ressourcer ind på t mål.Samtidig tilstræber vi at have et hyggeligt og godt klubliv for børn og voksne, så man glæder sig til at
komme på banen og ud til stævner for at møde andre skytter.

Sikkerhed
Sikkerheden på banen og til stævner er så høj som overhovedet mulig for både voksne og børn.
Alle lærer at omgås våben med respekt og omhu, så ulykker udelukkes og alle føler sig trygge på banen.

Hvad koster det at prøve ?
Vi tilbyder mod fremvisning af ren straffe attest (Se regler for nye skytter og prøveskydning her) en sikkerheds instruktion og en
cal.22 riffel/pistol prøveskydning 10 skud for 50,- med mulighed for tilkøb af yderligere serier af 24 skud. Det er kun muligt at købe 3
prøveskydninger i alt grundet forsikringsbetingelser hvorefter man skal melde sig ind i foreningen, såfremt man ønsker at fortsætte med
at skyde. De 3 prøveskydninger skal være foretaget inden for 8 uger startende fra 1ste prøveskydning. Uanset antal af prøveskydninger kan
der kun modregnes 50,- i medlemskontingentet såfremt man indmelder sig i klubben inden 1 måned fra første prøveskydning.

SKV Regler for indmeldelse:
Der indføres nye regler for medlemsskab i foreningen fra 1/7-2018 for personer over 15 år. De nye regler betyder, at såfremt en person
over 15 år ønsker medlemsskab i foreningen for, at skyde eller lære og skyde, så skal personen selv forud for indmeldelsen sende en SKV6
ansøgning til politiet via borger.dk (link til SKV6 blanket). (Se foreningens information under kontakt>) og medbringe denne i godkendt stand ved
indmeldelsen. Du kan læse mere om de nye regler her.

Kontingent - generelt:
Alle klubbens instruktører og frivillige arbejder gratis.
Kontingentet dækker drift, ammunition og stævnedeltagelse for børne- og juniorskytter, vedligehold af baner og våben.

Børn og juniorer:
Kontingentet er 450 kr./halvår. Kontingentet dækker n ugentlig skydning 24 skud, samt deltagelse i stævner.
Efter lyst, behov og plads på banen træner vi også lidt med luftgeværer 4,5 mm. Her koster en serie af 20 skud ca. 20,- kr. inkl. skiver.
Våbentyper: Som udgangspunkt skyder børn og juniorer udelukkende med cal .22 riffel af hensyn til sikkerhed.
Der kan dog gives tilladelse til revolver og pistolskydning i cal .22, såfremt skytten er fyldt 14 år og har skudt riffel som medlem i foreningen i 1 år.
Tilladelsen gives ydermere baseret på en individuel vurdering af skyttens modenhed og våbenhåndtering.
Personale: Al personale undersøges og godkendes løbende af politiet set i forhold til omgang med børn og unge.

Voksne:
Kontingentet er 450 kr./halvår. Lovlig ammunition og skiver kan købes i klubben eller medbringes af medlemmer.
Våbentyper: Som udgangspunkt skyder voksne udelukkende med cal .22 riffel, pistol og/eller revolver af hensyn til sikkerhed.
Der kan dog gives tilladelse til brug af større caliber ved revolver og pistolskydning, såfremt skytten kan fremvise gentagne godkendte
serier med minimum 210 point ved brug af cal .22 pistol/revolver. Tilladelsen gives ydermere baseret på en individuel vurdering af skyttens
modenhed og våbenhåndtering.
Bemærk: Tilladelse til køb af ammunition samt brug af større caliber end .22 er kun gyldig såfremt tilladelsen er registreret i foreningens edb-system.

Discipliner:
Vores egen bane har 6 standpladser på 15m. Om sommeren kan vi supplere med skydning på 25m, 50m og 200m på Københavns Skyttecenter på Amager.

Våben
Klubben råder over geværer (Gevær) og pistoler (Pistol) .Medlemer med fornøden godkendelse, kan låne disse våben til træning og stævner.
Alle våben er godkendt af De Danske Skytteforeninger.