Gladsaxe Skytteforening

Stævne resultat

Køb dit træ hos:

krydsfiner1

Login Form
Gladsaxe Skytteforening, Alle rettigheder forbeholdes / Copyright 2011 Gladsaxe skytteforening
Nye Skytter PDF Udskriv Email
Skrevet af Formanden   
Søndag, 04. december 2011 16:23

1.: Alle personer som ønsker at skyde i foreningen skal gennemføre en prøveskydning. Personen skal altid forud for en prøveskydning, modtage undervising i våbensikkerhed og våbenbetjening. Undervisningen gives af en DGI/DSF forbunds autoriseret skydeinstruktør eller en rutineret skytte fra Gladsaxe Skytteforening som er instruktør godkendt af foreningens bestyrelsen.


2.: Forud for prøveskydning oprettes personen i foreningens IT system mod forevisning af gyldig billedlegitimation idet der udleveres våben og ammunition. Ved oprettelsen giver personen samtidigt sit samtykke til, at foreningen registrerer navn, adresse, cpr-nummer samt  legitimations oplysninger i foreningens IT system. Oplysningerne videregives kun til Politi og myndigheder på forlangende. Oplysningerne slettes periodisk når de anses for forældede eller unødvendige.

3.: Personer under 18 år kan kun deltage ved prøveskydninger samt private skydearrangementer i følge med en forældre eller værge. I dette tilfælde vil den pågældende forældre eller værge skulle forevise gyldig billedlegitimation jf. bestemmelserne i pkt.2.
Ved børnefødselsdage og arrangementer fra skoleklasser eller fritidsinstitutioner, vil arrangøren i form af forældre eller leder blive afkrævet legitimation jf. bestemmelserne i pkt. 2 samt en deltagerliste indeholdende navn, adresse, alder. 

4.: Ved leje af Gladsaxe Skytteforeningens skydebanefaciliteter til brug for private skydearrangementer forudbetales kr. 1.000,00, som dækker omkostningerne i forbindelse med klargøring og åbning af skydebanerne. Er der i forebindelse med arrangementet bestilt præmier eller anden service betales dette ligeledes forud. Beløbet betales enten kontant i foreningen på en klubaften eller ved bankoverførelse til reg: 4065 konto: 9213732.  Personer som deltager i arrangementer og som ønsker at skyde registreres jf. bestemmelserne i pkt. 2. 


Ved udeblivelse fra, eller afbestilling af arrangementet, refunderes forudbetalingen IKKE.

Senest opdateret: Tirsdag, 04. Juli 2017 20:04