Gladsaxe Skytteforening

Stævne resultat

Køb dit træ hos:

krydsfiner1

Login Form
Gladsaxe Skytteforening, Alle rettigheder forbeholdes / Copyright 2011 Gladsaxe skytteforening
Skydning i Gladsaxe Skytteforening PDF Udskriv Email
Skrevet af Jesper   
Fredag, 01. november 2013 00:00

Skydning er en sport, der kan dyrkes af alle uanset alder, køn og fysik.

Gennem skydning opøver du evnen til at koncentrere dig, at kunne afspænde, få bedre muskelkontrol og kunne fokusere og sætte alle dine mentale ressourcer ind på ét mål.

Samtidig tilstræber vi at have et hyggeligt og godt klubliv for børn og voksne, så man glæder sig til at komme på banen og ud til stævner for at møde andre skytter.

Sikkerhed
Sikkerheden på banen og til stævner er så høj som overhovedet mulig for både voksne og børn. Alle lærer at omgås våben med respekt og omhu, så ulykker udelukkes og alle føler sig trygge på banen.

Viden om og respekt for våben er en viden som børn også har gavn af når de omgås splattergeværer, luftvåben og lign. uden for klubben.

Skydesimulator:
Skydesimulatoren giver et meget realistisk billede af det korrekte sigte for pistol- og geværskydning som du vil opleve det i praksis. Prøv om du kan ramme og kom ned i klubben og se om du kan i virkeligheden.

Hvad koster det at prøve ?
Vi tilbyder mod fremvisning af ren straffe attest (Se regler for nye skytter og prøveskydning her) en sikkerheds instruktion og en cal.22 riffel/pistol prøveskydning á 10 skud for 50,- med mulighed for tilkøb af yderligere serier af 24 skud. Det er kun muligt at købe 3 prøveskydninger i alt grundet forsikringsbetingelser hvorefter man skal melde sig ind i foreningen, såfremt man ønsker at fortsætte med at skyde. De 3 prøveskydninger skal være foretaget inden for 8 uger startende fra 1ste prøveskydning. Uanset antal af prøveskydninger kan der kun modregnes 50,- i medlemskontingentet såfremt man indmelder sig i klubben inden 1 måned fra første prøveskydning.

SKV Regler for indmeldelse:

Der indføres nye regler for medlemsskab i foreningen fra 1/7-2018 for personer over 15 år. De nye regler betyder, at såfremt en person over 15 år ønsker medlemsskab i foreningen for, at skyde eller lære og skyde, så skal personen selv forud for indmeldelsen sende en SKV6 ansøgning til politiet via borger.dk (link til SKV6 blanket)(Se foreningens information under kontakt>) og medbringe denne i godkendt stand ved indmeldelsen. Du kan læse mere om de nye regler her.

Kontingent:
Alle klubbens instruktører og frivillige arbejder gratis - kontingentet dækker drift, ammunition og stævnedeltagelse for børne- og juniorskytter, vedligehold af baner og våben.

Børn og juniorer:
Kontingentet er 450 kr./halvår. Kontingentet dækker én ugentlig skydning á 24 skud, samt deltagelse i stævner.

Efter lyst, behov og plads på banen træner vi også lidt med luftgeværer 4,5 mm. Her koster en serie af 20 skud ca. 20,- kr. inkl. skiver.

Våbentyper: Som udgangspunkt skyder børn og juniorer udelukkende med cal .22 riffel af hensyn til sikkerhed. Der kan dog gives tilladelse til revolver og pistolskydning i cal .22, såfremt skytten er fyldt 14 år og har skudt riffel som medlem i foreningen i 1 år. Tilladelsen gives ydermere baseret på en individuel vurdering af skyttens modenhed og våbenhåndtering. 

Personale: Al personale undersøges og godkendes løbende af politiet set i forhold til omgang med børn og unge.

Voksne:
Kontingentet er 450 kr./halvår. Lovlig ammunition og skiver kan købes i klubben eller medbringes af medlemmer.

Våbentyper: Som udgangspunkt skyder voksne udelukkende med cal .22 riffel, pistol og/eller revolver af hensyn til sikkerhed. Der kan dog gives tilladelse til brug af større caliber ved revolver og pistolskydning, såfremt skytten kan fremvise gentagne godkendte serier med minimum 210 poeng ved brug af cal .22 pistol/revolver. Tilladelsen gives ydermere baseret på en individuel vurdering af skyttens modenhed og våbenhåndtering.

Bemærkning: Tilladelse til køb af ammunition samt brug af større caliber end .22 er kun gyldig såfremt tilladelsen er registreret i foreningens edb-systyem.

Discipliner:
Vores egen bane har 6 standpladser på 15m. Om sommeren kan vi supplere med skydning på 25m, 50m og 200m på Københavns Skyttecenter på Amager.

Våben

Klubben råder over geværer (Gevær) og pistoler (Pistol) .

Medlemer med fornøden godkendelse, kan låne disse våben til træning og stævner.

Alle våben er godkendt af De Danske Skytteforeninger.

Links

De Danske Skytteforeninger.

Senest opdateret: Torsdag, 08. februar 2018 20:32